top of page

W trakcie...

Przedmiotem umowy jest przebudowa i zmiana sposobu użytkowania w części piwnicznej z basenem i pomieszczeniami technicznymi na cele gabinetów odnowy i SPA w hotelu Podklasztorze przy ul. Wł. Jagiełły 1, 97-330 Sulejów wraz z uzyskaniem przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego ostatecznej i bezwarunkowej, prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie ww. inwestycji. Zamówienie obejmuje:
- przebudowę części wejściowej do strefy basenu jak szatnie, sauny, prysznice, sanitariaty,
- przebudowę niecki i hali basenu wraz z wypłyceniem i zmniejszeniem oraz dodaniem nowych funkcji (atrakcji basenowych),
- przebudowę części podbasenia razem z stworzeniem komory dla filtrów,
- zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń technicznych i gospodarczych w piwnicach na cele gabinetów odnowy, masażu i SPA oraz pomieszczenia szatniowo-sanitarnego dla klientów części SPA i pracowników.

Hotel Podklasztorze - Sulejów

bottom of page